Číslo 7/8

Martin Nejedlý: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klukově. Středověký román jako pramen historikova poznání

Jan Červenka:Tolerance z nutnosti, z nezájmu nebo nadkonfesijní křesťanství? Obecné dobré a jeho vliv na ustanovení koexistence v českém království na konci středověku
Jakub Havlíček: Čínská migrace do Spojených států: dvě staletí dějin

Jaroslav Valkoun – Jakub Mazanec:  Britové na Nilu a modernizace egyptského zavlažování

Marek Šmíd: Diplomatické styky Svatého stolce a Rakouska v období mezi světovými válkami

Historický obzor