Historický obzor

Číslo 1/2

Martin Šubrt: Britsko-kanadské vztahy v letech 1931–1940
Roman Vondra: Velikost a pád Španělska v éře hraběte-vévody de Olivares

Viktor Janák:  František Mikuláš Mlčoch – politický chameleon
Michal Zourek:Gabriel García Márquez a jeho reportáže zpoza železné opony