Historický obzor

Číslo 3/4

Jiří Chalupa: Několik poznámek o katalánském nacionalismu
Tereza Laipertová: Česká kinematografie v letech 1896–1939

Tereza Hmírová:  Komparace vysídlení Čechů z pohraničí 1938–1939 a poválečného odsunu Němců z Československa. I. část