Historický obzor

Ročník 27, číslo 1/2, 2016

Marcela Šubrtová: Hospodářská situace Osmanské říše v údobí tanzímátu a politika zahraničních půjček (1839–1876/1881), s. 2–9.

Oldřich Ženka: Všichni předáci Franků, kteří proti císaři konspirovali… Sesazení Karla Tlustého v Trevíru na podzim roku 887, s. 10–16.

Dana Jakšičová: „Sestry v akci“. Životní příběh tří řeholních učitelek, s. 17–27.

Eva Rašková: Německý politický aktivismus v Československu ve vnímání rakouského vyslanectví v Praze v letech 1920–1925, s. 27–36.

František Emmert: Říšskoněmecké občanství na území okupovaných českých zemí v letech 1938–1945, s. 36–42.

Roman Vondra: Osobnosti české minulosti. Petr Vok z Rožmberka (1539–1611), s. 43–45.


Ročník 27, číslo 3/4, 2016

Michal Wanner: Kapsko pod správou Spojené východoindické společnosti 1652–1795. Část I: Zrození kapské kolonie 1652–1700, s. 50–61.
Markéta Kadlecová: Ztvárnění osobnosti Jindřicha VIII. ve filmu, s. 61–64.
Aleš Skřivan st. – Aleš Skřivan ml.: Čínská krize 1897–1898. Velká Británie v boji o železniční koncese, s. 64–78.
Michaela Mikešová: Deutschböhmen – německá iredenta v Československé republice v letech 1918–1919, s. 78–88.
Roman Vondra: Osobnosti české minulosti. Karel Engliš (1880–1961), s. 88–91.


Ročník 27, číslo 5/6, 2016
Veronika Krištofová: Japonsko-korejské vztahy 1868–1910, s. 98–109.
Jan Kilián: „Rebelie“ v Novém Strašecí L. P. 1615, s. 109–117.
Michal Wanner: Kapsko pod správou Spojené východoindické společnosti 1652–1795. Část II: Zrození kapské identity 1700–1795, s. 118–128.
Marek Šmíd: Československo-rakouské vztahy v období první republiky, s. 128–133.
Petra Papiežová Vejvodová: Nacionálně-socialistická koncepce sjednocené Evropy – komparace nacismu a neonacismu, s. 134–141.


Ročník 27, číslo 7/8, 2016
Václav Hoďák: Politická a ekonomická situace v Londýně v době americké války za nezávislost, s. 146–159.
Roman Kodet: Neúmyslný povstalec? Život Saigóa Takamoriho a povstání v Sacumě, s. 159–171.
Martin Urban: Všeněmecký svaz na konci 19. století, s. 172–177.
Tereza Krček: Výdaje obyvatelstva a index životních nákladů v meziválečném Československu, s. 177–188.
Roman Vondra: Osobnosti české minulosti. Jan Jesenský (1566–1621), s. 188–190.


Ročník 27, číslo 9/10, 2016
Martin Boček: Cesta k hromadnému vystěhovalectví z habsburské monarchie do Spojených států amerických, s. 194–201.
Lukáš Perutka: Čeští Texasané a Americká občanská válka, s. 201–211.
Jaroslav Valkoun: Generál Gordon a mahdistické povstání v Súdánu, s. 212–221.
Jan Kočvar: Misionáři v Číně a "Boxerské povstání", s. 221–230.
Petr Fischer: Historie dálnice Praha – Plzeň do roku 1945, s. 231–238.


Ročník 27, číslo 11/12, 2016
Michal Zourek: Vztahy Československa a Chile v období studené války, s. 242–252.
Aleš Skřivan st., Aleš Skřivan ml.: Počátky aktivit firmy Fried. Krupp v Číně, s. 252–263.
Jan Županič: Kníže a dáma. Josef Colloredo-Mannsfeld a Lucy Sophie de Jonquet, s. 264–273.
Andrej Tóth: János hrabě Esterházy (1901–1957). Stručná politická biografie předáka maďarské menšiny v první Československé republice ve 30. letech 20. století, s. 273–284.