Type your paragraph here.

Historický obzor

Časopis Historický obzor k 31. prosinci 2018 skončil.


Časopis Historický obzor, s podtitulem časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie vznikl v roce 1991, vychází formou dvojčísel šestkrát ročně a od 1. ledna 1999 je recenzovaným časopisem. V roce 2011 byl zařazen do prestižní databáze ERIH (nyní ERIH PLUS). V redakční radě působí přední čeští historikové. Historický obzor může pomoci k přípravě k maturitě, ke zkouškám na vysokou školu i během studia na vysoké škole. V jednotlivých číslech čtenáři najdou jak odborné studie, tak popularizační články, pravidelnou součástí jsou i rubriky, např. Osobnosti české minulosti, historická výročí, nové knihy případně recenze. Vychází šest dvojčísel ročně s barevnou obálkou. Pololetní předplatné 228,- Kč, celoroční 456 Kč. Poštovné v České republice hradí vydavatel.

Staré stránky časopisu (do 31. prosince 2015) - www.alesskrivan.cz