Historický obzor

Výběr z připravovaných článků:

Jan Malý:Si invenissem emptorem, vendidissem Lundoniam. Londýn a anjouovští králové Anglie

Tereza Hmírová: Komparace vysídlení Čechů z pohraničí 1938–1939 a poválečného odsunu Němců z Československa

Tereza Laipertová:Česká kinematografie v letech 1939–1945