Historický obzor

Výběr z připravovaných článků:

Dita Rusová: Královny na křížových výpravách: Eleonora Akvitánská a Markéta Provensálská a jejich obraz v soudobých kronikách

Marcela Hennlichová: Mladoturecké hnutí a Osmanská říše v poslední třetině 19. století

Miroslav Beneš: Postavení Irska v unifikačních vizích Williama Cecila