Historický obzor

Redakce přijímá příspěvky v přibližné délce 20–35 normostran (1800 znaků včetně mezer) v českém jazyce. Studie musí obsahovat anglicko-jazyčný abstrakt (10–12 řádků) a klíčová slova. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, který viditelně nesplňuje formální náležitosti požadované redakcí (naleznete zde).  Mimo odborných či popularizačních studií je možné redakci zasílat také recenze nebo zprávy.