Redakce přijímá příspěvky v přibližné délce 20–35 normostran (1800 znaků včetně mezer) v českém jazyce. Studie musí obsahovat anglicko-jazyčný abstrakt (10–12 řádků) a klíčová slova. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, který viditelně nesplňuje formální náležitosti požadované redakcí (naleznete zde).  Mimo odborných či popularizačních studií je možné redakci zasílat také recenze nebo zprávy.

Historický obzor