Příspěvky jsou po schválení ze strany šéfredaktora zasílány dvěma nezávislým anonymním recenzentům, kteří jsou specialisté v dané oblasti. Autoři jsou s výsledky recenzního řízení seznámeni v elektronické podobě. Pokud posudky oponentů obsahují výhrady, je podle jejich charakteru příspěvek zaslán zpět autorovi k doplnění nebo přepracování. V takovém případě pak musí studie opět projít recenzním řízením. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.

Historický obzor